Ushiro Ryo Kata Dori Kokyu Nage Aikido Tradicional en Santiago de Compostela y Ordes, Iwama Shinshin Aiki Shuren Kai, Dentō Iwama Ryū Alumnos directos de Saito Morihiro Sensei (Nidai Sokê), de Saito Hitohira Jukuchô y de Saito Morihiro Nidaime (Waka Sensei) #aikido #aikidoarmas #aikidocoruña #aikidoespaña #aikidogalicia #aikidojo #aikidoka #Aikijo #Aikiken #aikidoinfantil #aikidotradicional #aikidospain #artesmarciales #budo #bukijutsu #bukiwaza #dentoiwamaryu #emptyhand #iwamaaikido #iwamaryu #iwamashinshinaikishurenkai #jo #kenjutsu #合気道 #morihirosaito #ordes #osensei #saitohitohirajukucho #suburi #taijutsu https://www.instagram.com/tv/CYXKJKHJpg2/?utm_medium=share_sheet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s